E-mail disclaimer (Nederlands)

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Dit e-mail bericht kan informatie bevatten van vertrouwelijk- of persoonlijke aard. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan.

Indien u dit bericht ten onrechte ontvangen heeft, verzoekt Soko isp u vriendelijk om de afzender hiervan zo spoedig mogelijkop de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen.

Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat het gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. Soko isp is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht. Overeenkomsten met Soko isp zijn pas geldig wanneer deze schriftelijk op papier zijn overeengekomen en ondertekend.

Vanwege de in principe onbetrouwbare aard van e-mail, staat Soko isp niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging van de inhoud van onderhavig e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.