Webmail

Overal ter wereld uw e-mail lezen.

Domein check

Is uw gewenste domeinnaam nog beschikbaar?

Helpdesk

 0224-553335

 support@soko.nl

Maa t/m vrij van 9:00 tot 17:00 uur

Het wijzigen van een DNS record

  • DNS server = De server die bijhoudt wat voor IP nummer er aan een domeinnaam gekoppeld wordt
  • Caching = Het tijdelijk opslaan van gegevens
  • Time To Live (TTL) = De termijn dat tijdelijke gegevens opgeslagen mogen worden

Inleiding

Wanneer iemand www.soko.nl in de brower invult om de site te bezoeken, gaat de browser op de achtergrond opvragen welk IP nummer daar bij hoort. Met het ip nummer kan de browser de site bij de juiste server opvragen. Het IP nummer krijgt de pc van de gebruiker van een DNS server. De DNS server vertelt meteen ook hoe lang de PC het antwoord mag opslaan (cachen). Deze periode wordt de Time To Live (TTL) genoemd. Wanneer de persoon binnen deze periode weer naar www.soko.nl wilt gaan, dan kijkt de PC eerst in de cache of daar het IP nummer nog staat. Is de TTL verlopen dan wordt weer een vraag gedaan aan de DNS server.
 

Het IP nummer wijzigt

Stel het volgende voor. Het IP nr van www.soko.nl wordt gewijzigd en u wilt de pagina bezoeken. Wanneer u de site nog niet bezocht heeft dan zal uw browser via DNS het ip nummer opvragen en het nieuwe ip nummer ontvangen. Dit IP nummer wordt dan voor 2 uur (TTL) opgeslagen.
Stel u heeft net de site bezocht en ondertussen wordt het IP nummer gewijzigd. Omdat de PC het nummer 2 uur lang bewaard, zal de browser nog 2 uur lang, tot de TTL periode verlopen is, naar het oude ip nummer willen verbinden. Pas wanneer de TTL periode verlopen is zal de browser een nieuw verzoek doen bij de DNS server en het nieuwe IP nr ontvangen waarna de nieuwe site zichtbaar is.
 

Meerdere DNS servers in de keten

Het volgende is in de praktijk vaak de situatie. Er zijn meerdere DNS-servers tussen de browser en de DNS server die de domein www.soko.nl beheert.
Alle apparaten die tussen de PC en de uiteindelijke DNS server liggen die DNS gegevens opslaan bewaren DNS informatie aan de hand van de TTL periode.
In een bedrijfsnetwerk:
U zoekt www.soko.nl op
De PC kijkt in de interne cache van de PC naar het IP nr. Als daar al informatie staat zal de PC pas weer om een IP nr vragen als de TTL verlopen is.
Als de TTL van www.soko.nl record verlopen is op de PC, dan zal de PC aan de interne DNS server van het bedrijf het IP nr vragen.
Als de DNS server van het bedrijf nog de gegevens in de cache heeft, zal de DNS server eerst deze informatie aan de PC terug geven.
Heeft de DNS server geen informatie meer over www.soko.nl, dan zal deze de informatie opvragen bij de DNS server van de internet provider.
Heeft de DNS server van de internet provlder nog gegevens in de cache staan, dan zal die informatie doorgegeven worden aan de DNS server in het bedrijf. Deze zal het het IP nummer dan voor 2 uur lang opslaan, want dat is de waarde van de TTL. Daarna krijgt de PC het antwoord van de interne DNS server en zal de PC dat antwoord voor 2 uur lang opslaan.
 
We zien dus dat naarmate er meer DNS servers zich bevinden tussen het aanvragende apparaat en de DNS server waar www.soko.nl beheerd wordt hoe langer het kan duren dat wijzigingen in een DNS record wordt doorgegeven.

DNS wijzigingen tijdig doorgeven

Het bovenstaande stapeleffect van de caching van domeinnaamgegevens kan voorkomen worden door 1. Tijdig door te geven wanneer er DNS gegevens gewijzigd moeten worden en 2. Wanneer Soko dat op tijd weet, kunnen we enkele dagen van te voren al de TTL verlagen naar enkele minuten. Wanneer dat enkele dagen van te voren gedaan wordt zullen DNS servers en DNS clients voor een hele korte tijd de DNS gegevens vasthouden, en zal een wijziging heel snel actief kunnen worden.